Samsung Presentation guides

Tämä ohje koskee erityisesti Rengonharjun esitystekniikkaa, mutta toimii myös muualla missä sama tekniikka on käytössä.

These guides are for presentation tech at Sedu Rengonharju, but are applicable where available.

Mirroring a mobile device screen to a monitor.

Microsoft Stream -link

Using Soundbar

Microsoft Stream -link

Managing screens, ie. the matrix

Microsoft Stream -link

Drawing with a touch screen

Microsoft Stream -link