Samsung -esitystekniikan käyttö (Rengonharju)

Tämä ohje koskee erityisesti Rengonharjun esitystekniikkaa, mutta toimii myös muualla missä sama tekniikka on käytössä.

Mobiililaitteen peilaaminen näytölle.

Microsoft Stream -linkki

Soundbar äänilähteen käyttö.

Microsoft Stream -linkki

Matriisin, eli näyttöjen ohjaaminen

Microsoft Stream -linkki

Kosketusnäytöllä piirtäminen

Microsoft Stream -linkki