Tietosuoja

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä (Sedu) tärkeitä perusarvoja ovat henkilötietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa toiminnassamme. Noudatamme asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yhteistyökumppaniemme sekä muiden sidosryhmien henkilötietojen käsittelyssä lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä (Sedu) noudatetaan korkeaa tietosuojan tasoa. Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin asianmukaisiin tarkoituksiin ja vain silloin, kun se on tarpeen.

Suojaamme palvelumme teknisesti asianmukaisin keinoin ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista.

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitusten avulla kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä (Sedu). Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tietosuojailmoituksen vaatimukset tulevat asetuksesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679), joka takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta. SeAMKin ja Sedun verkkosivustoilla olevat tietosuojailmoitukset täyttävät osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteröidyn informoinnin.

Tutustu tarkemmin tietosuojailmoituksiin: