Turnitin -opiskelijan ohje

1. Mikä palvelu Turnitin on?

Turnitin on digitaalinen työkalu, joka auttaa havaitsemaan ja estämään plagiointia kirjallisissa töissä. Se vertaa palautettuja dokumentteja laajaan tietokantaan, joka sisältää aiemmin palautettuja opiskelijatöitä, akateemisia julkaisuja ja verkkosisältöjä. Lisäksi Turnitin sisältää tekoälypohjaisia ominaisuuksia, kuten tekoälyn tuottaman tekstin tunnistuksen ja kirjoittajan tyylin oppimisen, mikä auttaa tunnistamaan haamukirjoittamista.

2. Mihin Turnitinia tarvitaan?

Ammattikorkeakoulussa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista opintojen aikana, erityisesti opinnäytetöissä, mutta myös opintojaksojen tehtävissä.

Tieteellinen kirjoittaminen vaatii monia taitoja, kuten tutkitun tiedon hyödyntämistä, ajattelua ja ymmärryksen muotoilua kirjalliseen muotoon. Kirjoittajan tulee käyttää omia sanojaan ja antaa tunnustusta käytetyille lähteille, mikä on sekä taito, että eettinen periaate. Turnitin auttaa harjoittelemaan näitä taitoja ja varmistamaan, että kirjoitus noudattaa tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita ja erityisesti ennaltaehkäisten plagiointia.

Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan ennen niiden julkaisua Theseukseen. Opettajat voivat käyttää Turnitin-ohjelmaa myös opintojaksoilla Moodleen palautettavien kirjallisten töiden tarkastuksessa. Kun opiskelijan työt tallennetaan Turnitin vertailuaineistoarkistoon, niin myös opiskelijan itse luomaansa tekstiä suojataan plagioinnilta.

3. Turnitinin käyttötavat

 • 3.1 Turnitinin käyttö Moodlessa

  Opettaja voi määritellä Turnitin tarkastuksen tehtävä-, keskustelualue-, työpaja- ja tentti-aktiviteeteille. Oletuksena on, että palautetuille tiedostoille ei tehdä tarkastusta.

  Kirjallisten töiden samankaltaisuutta ei voi verrata kuin tekstitiedostoissa, mutta ne voivat sisältää mm. kuvia ja kaavioita. Tarkemman listauksen sallituista tiedostomuodoista löydät Turnitinin ohjesivustolta (eng).

  Ensimmäisellä käyttökerralla tai palvelun käyttöehtojen muuttuessa opiskelija hyväksyy Turnitin EULA-käyttäjäsopimus (End User License Agreement). Ellei sopimusta hyväksytä, dokumentit palautuvat vain Moodleen, eikä tekstin samankaltaisuustarkastusta tehdä. Jos opiskelija on jo aiemmin hyväksynyt viimeisimmän sopimuksen SeAMK Moodlessa, valintaa ei ilmesty.
  Jos opiskelija palauttaa työnsä hyväksymättä EULAa, hänen on mahdollista palata palautukseensa ja käydä hyväksymässä se.  Tämän jälkeen palautus lähtee automaattisesti Turnitin-tarkastukseen. Kun EULA on kerran hyväksytty, jatkossa se näkyy palautuksen yhteydessä seuraavasti:

  Kuvakaappaus Moodlessa olevasta ilmoituksesta, jossa kerrotaan käyttäjän hyväksyneen käyttäjäsopimuksen.

  Jos opettaja on sallinut opiskelijoiden tarkastella samankaltaisuusraporttia, näkyy palautuksen yhteydessä Turnitin-kuvake ja tekstin samankaltaisuusprosentti, kun tarkastus on valmis. Prosenttikuvake on linkki tarkastusraporttiin.

  On hyvä muistaa, että raportti on vain apuväline, jota on aina tulkittava. Se listaa palautetusta työstä löytyneet yhtäläisyydet vertailutietokantaan, mutta se ei kerro suoraan onko kyseessä plagiointia vai ovatko yhtäläisyydet sallittuja. Samankaltaisuusraportin tulkintaa on käsitelty myöhemmin tässä ohjeessa kohdassa 5.

  Moodle lähettää ilmoituksia opiskelijalle sähköpostiin aina Turnitin lähetyksen yhteydessä. Jos opettaja ei ole estänyt ilmoituksia, voi opiskelija muuttaa omassa Moodle profiilissaan asetuksia siten, ettei Turnitin Integrity -lisäosa lähetä ilmoituksia.

  Turnitinin ilmoitusasetukset Moodlessa, josta ne saa tarvittaessa pois päältä.

 • 3.2 Turnitinin käyttö Word Onlinessa

  Turnitin Draft Coach on Word Onlinen (Microsoft 365) apuohjelma, joka auttaa opiskelijoita tarkastamaan ja tarvittaessa korjaamaan tekstiensä alkuperäisyyden ja lähdeviittausten oikeellisuuden kirjoitusprosessin aikana ennen tehtävän tai opinnäytetyön palautusta. Sillä voidaan tarkistaa myös englanninkielisen tekstin kielioppia. Draft Coach ei ole käytettävissä Wordin työpöytäversiossa.

  Turnitin Draft Coachin käyttäminen:

  1. Avaa selain esim. Chrome tai Edge
  2. Mene esim. osoitteeseen office365.epedu.fi
  3. Kirjaudu sisään palveluun Microsoft-tunnuksilla tunnus@seamk.fi
  4. Tunnistaudu Microsoftin monivaiheisella tunnistautumisella (MFA)
  5. Avaa M365-sovelluksista Word. Avaa haluamasi dokumentti tai luo uusi

  Word-dokumentin yläosan työkaluihin ilmestyy pienen viiveen jälkeen Turnitin automaattisesti ja valitsemalla Draft Coachin saat sen työkalut käyttöön. Ensimmäisellä kerralla pitää hyväksyä myös Turnitinin käyttöehtoja.

  Yhdelle dokumentille samankaltaisuuden (Similarity Check) voidaan tarkastaa enintään kolme kertaa. Tarkastettu teksti ei tallennu Turnitinin tietokantaan, ja raportin näkee ainoastaan opiskelija itse. Lisäksi Draft Coachilla voidaan tehdä sitaattien tarkastus (Citations Check) ja saada tukea englanninkielisen tekstin kielioppiin (Grammar Guide).

  Tarkastuksen jälkeen Wordin oikeassa reunassa näkyy tarkastuksen yhteenveto. Sen avulla voidaan nopeasti tutkia löydettyjä samankaltaisuuksia. Laajempaan raporttiin pääset ”View Full Report” painikkeella. Full Report on myös raporttimuoto Moodlessa tarjolla olevalle raportille.

  Lisätietoja Turnitin Draft Coachin käytöstä Turnitinin ohjesivulla Understanding Turnitin Draft Coach (eng).

4.  Samankaltaisuusraportin keskeiset toiminnot (Full Report)

 • 4.1 Raportin valmistuminen

  Kun opiskelija on palauttanut työnsä Moodleen tai tehnyt sille Word Onlinessa samankaltaisuustarkastuksen, Turnitin tekee siitä tietokantavertailun perusteella raportin. Raportin luominen voi kestää hetken aikaa riippuen tekstin pituudesta.

 • 4.2 Raportin yleiskatsaus

  Samankaltaisuustulosten yleiskatsaus löytyy raportti-ikkunan oikeanpuoleisesta paneelista; se sisältää luettelon kaikista dokumentista löydetyistä lähdetulosten vastaavuuksista, jotka on järjestetty suurimman vastaavuuden mukaan pienimpään vastaavuuteen. Kukin täsmäävä lähde on värikoodattu ja lueteltu numeerisesti, jotta on helpompi erottaa useita täsmääviä kohtia toisistaan.

 • 4.3 Samankaltaisuustulosten etsiminen dokumentista ja suodatus

  Yleiskatsauksen sivupaneelissa valitaan lähde, jotta voidaan etsiä merkitty vastaavuus dokumentista. Numero- ja väritunnisteiden avulla voidaan helposti yhdistää dokumentissa merkityt tekstien ja lähteiden vastaavuudet yleiskatsauksen sivupaneelissa. Tarvittaessa voit jäättä vertailun ulkopuolelle lähteen klikkaamalla silmän kuvasta (Exclude) tai tekstiä ”Exclude this Text”.

  Vertailun ulkopuolelle jätetyt lähteet voidaan palauttaa sivupaneelin yläreunasta ”Similarity Exclusions” tekstiä klikkaamalla. Tämän jälkeen lähteet voidaan palauttaa yksitellen silmäkuvaketta klikkaamalla tai kaikki kerralla klikkaamalla ”Include All Sources”. Tässä esimerkissä on suodatettu pois 2 lähdettä.

  Kuvakaappauksessa näkyy tieto, että 2 lähdettä on suodatettu pois raportista. Tämä näkyy tekstinä 2 Similarity Exclusions.

 • 4.4 Useita vastaavuuksia samaan lähteeseen

  Joskus samaa lähdettä vastaavaa tekstiä on useita. Lähteen valitseminen näyttää kaikki siihen liittyvät osumat osumien yleiskatsauksen sivupaneelissa; voit siirtyä niiden välillä vapaasti eteenpäin- ja taaksepäin-nuolinäppäimillä. Jos lähteeseen on kuitenkin liitetty vain yksi osuma, nuolet eivät ole käytössä.

 • 4.5 Raportin asetukset

  Raportin asetuksissa (klikkaa ratas kuvaketta) voidaan tehdä valintoja käytettävistä vertailuaineistosta, sekä tehdä määrityksiä raportista pois jätettävistä sisällöistä esim. lähdeluettelot, lyhyet samankaltaisuudet tai suorat lainaukset, jotka merkitty lainausmerkein.

  Lisätietoja (eng) eri valinnoista raportin asetusten yhteydessä.

 • 4.6 Raportin tallennus ja jakaminen

  Tarvittaessa voidaan tallentaa ja jakaa raportti esim. opettajalle. Raportin vasemmassa alareunasta löytyvät toiminnot ladata (Download) ja tulosta (Print) raportti.

5. Raportin tulkinta

 • 5.1 Samankaltaisuuden prosenttiluku

  Turnitinin samankaltaisuustarkastuksen tietojen pitäisi auttaa kirjoittajaa tekemään päätöksiä siitä, miten voisi parantaa kirjoitustaan. Olipa kyse sitten saman tehtävän myöhemmistä luonnoksista tai tulevista, luonteeltaan erilaisista tehtävistä.

  Samankaltaisuuden kokonaisprosenttiosuus (Overall Similarity) perustuu dokumentissa löydettyihin tekstivastaavuuksiin Turnitinin vertailuaineistosta. On täysin normaalia, että jonkin verran vastaavuuksia löytyy. Tekstin pituus vaikuttaa myös suhteellisesti prosenttilukuun eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi kuin pitkissä.  Liikaa ei siis kannatta kiinnittää huomiota pelkkään prosenttilukemaa.

  Samankaltaisuusprosentti ei kerro suoraan tietyllä prosenttilukemalla, että tekstissä olisi plagiointia. Raportissa merkityt samankaltaisuudet pitää aina tarkastella asiayhteydessään. Myöskään lähdemerkintöjen oikeellisuutta ei raportista pysty kokonaisprosentin perusteella varmistamaan. Kielten väliset käännöksetkään eivät aina paljastu tarkastuksessa. Lisäksi pitää muistaa, että Turnitinin vertailuaineisto ei kata kaikkea tekstiaineistoa eli tarkastus ei voi löytää kaikkia mahdollisia samankaltaisuuksia.

 • 5.2 Vinkkejä raportin tarkasteluun
  • Tutkitaan koko raportti ensin silmäillen, jotta saat kokonaiskuvan vastaavuuksista.
  • Yksi tapa jatkaa raportin tarkastelu on, että katsoo ensin isoimman vastaavuusprosentin omaavat osumat listalta. Ovatko ne ehkä suoria lainauksia? Ovatko ne hyväksyttäviä? Vaikka lähde olisi merkitty, ei pitkiä sitaatteja pidetä hyväksyttävinä.
  • Raportti on vielä hyvä käydä läpi myös järjestelmällisesti.
  • Suodatetaan raportista pois sellaiset vastaavuudet, joita voidaan pitää sallittuina esim. lainaukset, joissa on asianmukaiset lähdemerkinnät.
  • Muita sallittuja vastaavuuksia voivat olla ammattikieleen vakiintunut fraasi/määritelmä/ilmaus, jota ei ole syytä ilmaista toisin. Sallittuna voidaan pitää myös muita yleisiä ilmauksia, jotka toistuvat teksteissä kuten Tämän opinnäytetyön tarkoitus…
  • Lähdeluettelo voidaan myös tarvittaessa suodattaa Englanninkielisestä tekstistä Turnitin tunnistaa lähdeluettelon sen otsikon perusteella. Suomenkielistä otsikkoa “Lähteet” tai “Lähdeluettelo” se ei välttämättä tunnista.
  • Sellaiset vastaavuudet voidaan suodattaa pois, joilla ei ole käytännön merkitystä. Esimerkiksi sanamäärältään tai prosenttiosuudeltaan pienet vastaavuudet.
 • 5.3 Raportin löydösten korjaaminen

  Kun muokkaat tarkistettua tekstidokumenttia, ota huomioon, että SeAMKin mallipohjat toimivat parhaiten Wordin työpöytäversiossa. Suositus on, että vain dokumentin tarkistus tehdään Word Onlinessa ja muokkaus työpöytäversiossa mallipohjia käytettäessä.

6. Tekoälyllä tehdyn tekstin tunnistaminen

Turnitinissa on tällä hetkellä vain opettajille näkyvä tekoälyntunnistamisen lisäosa. Se pyrkii tunnistamaan generatiivisella tekoälyllä tuotettua tekstiä. Tämä toimii tällä hetkellä englanninkielisten tekstien kanssa, mutta kielituki tulee laajenemaan.

7.  Turnitinin ohjeita ja tukipalveluita

 • Moodlessa opintojaksoilla käytössä olevaan Turnitin tarkastuksen liittyvissä kysymyksissä opiskelija ottaa ensisijaisesti yhteyttä kulloisenkin opintojakson opettajaan
 • Word Onlinen apuohjelmaan Turnitin Draft Coachiin liittyvissä kysymyksissä apua saadaan osoitteesta jelppari@epedu.fi
 • Turnitin raportti sisältää linkkejä aina asiayhteyden mukaisiin Turnitinin ohjeisiin (eng)
 • Turnitinin ohjeita verkossa Turnitin Guides (eng)